NABIJ DE ARC DE TRIOMPH

  

Twee sets van de zestiende finale in het meest prestigieuze

Gruwel toernooi ter wereld heeft mevrouw Leenschat

Van Bodegraven genietend bezien werkelijk prachtig

 

De begaafdste tennisspeler die mevrouw Leenschat van

Bodegraven ooit heeft mogen zien spelen staat met twee nul

In sets achter terwijl hij zo prachtig het tennis

Heeft gespeeld hij gaat plassen onaangedaan lijkt het

 

Een prachtige lentedag heeft zich ontwikkeld en zomaar

Besluit mevrouw Leenschat van Bodegraven een fijne

Fietstocht te gaan maken de kleuren zijn zo fris uitnodigend

Wuivend het passerend weet mevrouw Leenschat van

Bodegraven dat de vrijwel bovenmenselijk begaafde

Tennisspeler de wet van schoonheid zal laten zegevieren

 

Volledig ontspannen strijkt mevrouw Leenschat van Bodegraven

Neer op het strand vlak onder het duin aan het einde

Van de dijk ontdoet zich van haar zachte leren sandalen

En begint terwijl zij haar bovenlichaam ontbloot

Om te genieten in de zon en het zand te lezen in

Het innerlijk en uiterlijk epos van de grote Amerikaanse

Dichter vertaald door twee en twintig landgenoten

 

Mevrouw Leenschat van Bodegraven leest eigenlijk

Alleen de brontekst links naast de vertalingen daar

Alleen daar is het wonder te proeven

 

Later die middag knipt mevrouw Leenschat van Bodegraven

De televisie aan en ziet ter bevestiging van haar daden

Inzichten en overdenkingen met genoegen en vol innerlijke

Rust dat inderdaad de schoonheid overwonnen heeft

 

 

 

 

Kees Engelhart, 1997 - 2015